Malarstwo

BULTERIER
akryl na płótnie 140 x 120 cm
MAJTKI
olej na płótnie 30 x 40 cm
KAWAŁ BABY
olej na płótnie 40 x 30 cm
DUSZA PTASZKI
olej na tekturze 70 x 50 cm
WEJRZENIE
olej na płótnie bawełnianym 100 x 100 cm
PRZEJŚCIE
olej i akryl na tekturze 70 x 100 cm
PORACHUNKI
olej i akryl na płótnie 50 x 60 cm
NARCIARZE
akryl i olej modyfikowany na płótnie 60 x 81 cm
DILER
akryl na płótnie 70 x 100 cm
URLAUB
alkid na płótnie 24 x 33 cm
KRYZY
alkid, olej, akryl i olej modyfikowany na płótnie 150 x 200 cm
MORZE Z MEWAMI
akryl na płótnie 60 x 81 cm
UPAŁ
olej i akryl na płótnie bawełnianym 100 x 100 cm
BAL MATURALNY II. PIERWSZY POLSKI ROCZNIK, SZCZECIN 1963 R.
akryl na płótnie lnianym 40 x 50 cm
BAL MATURALNY IV. PIERWSZY POLSKI ROCZNIK, SZCZECIN 1963 R.
akryl na płótnie lnianym 40 x 50 cm
ROZTOPY
akryl na płótnie 100 x 70 cm
NIEMIECKA SCENA
olej na płótnie 90 x 110 cm
KRAKÓW
alkid na płótnie 40 x 50 cm
WIDOK MIEJSKI
olej na płótnie 33 x 41 cm
WEDUTA
olej na płótnie 30 x 40 cm
GRUBA KAŚKA
olej na płótnie 30 x 40 cm
BIUROWCE
alkid i olej na płótnie lnianym 30 x 40 cm
ZAŚNIEŻONY PEJZAŻ
alkid i olej na płótnie lnianym 40 x 50 cm
ODYSEJA KOSMICZNA
akryl i lakier na płótnie 100 x 100 cm
PEJZAŻ PODGORĄCZKOWY
olej na płótnie 100 x 120 cm
MIAŁAŚ WTEDY SIEDEMNAŚCIE LAT
akryl na płótnie 150 x 200 cm
SCHÜTZ (...)
alkid, akryl, olej i olej modyfikowany na płótnie 150 x 200 cm
NIE DRAP SIĘ
olej i akryl na płótnie 150 x 200 cm
PTASI PRZYJACIEL
akryl na płótnie bawełnianym 90 x 110 cm
JELEŃ NA ŚNIEGU
alkid na płótnie 24 x 18 cm
JELEŃ BEZ GŁOWY
alkid na płótnie 24 x 33 cm
AUTOSTRADA
olej na płótnie lnianym 50 x 40 cm
NIEZNANA MIEJSCOWOŚĆ
akryl na płótnie 40 x 60 cm
NOCNY SPACER
alkid na płótnie 24 x 33 cm
MORZE
olej na płótnie 30 x 40 cm
NOC
olej na płótnie 24 x 18 cm
BAŁWANY
olej na płótnie lnianym 55 x 38 cm
LUDZIE
olej na płótnie 120 x 150 cm
HOP
olej na płótnie 50 x 50 cm
ZACHÓD SŁOŃCA
olej na płótnie 24 x 30 cm
NAD MORZE II
olej na płótnie 24 x 30 cm
BLOK NA MORZU
alkid na płótnie 50 x 70 cm
KAMIENICA
olej na płótnie 24 x 33 cm
LANDSZAFT
olej na tekturze 20 x 30 cm
LANDSZAFT II
olej na tekturze 16 x 33 cm
SPACER W DESZCZU
akryl na płótnie bawełnianym 90 x 110 cm
ZAKOPANE 1965 R. BIAŁY MIŚ
akryl na płótnie 91 x 47 cm
ZAKOPANE 1965 R. ZIELONY MIŚ
akryl na płótnie 86 x 46 cm
POSTÓJ KONI
olej modyfikowany na płótnie lnianym 40 x 50 cm
PRZYPRAWA NA WYDMACH
akryl na płótnie 54 x 73 cm
AKT
alkid i akryl na płótnie 24 x 33 cm
bulterier-4d7ac0117ec580edba3e63fa4ff036c3 majtki-01e744de1a5fe28249e29c053a9829c8 kawal_baby-8e734c0efec9bc93314787c5c8993deb dusza_ptaszki-312f2d590734bda02572c6804125d87b wejrzenie-87fb2f3c7c23f729f2a9270ab278bcc1 przejscie-461dcecbeee860cfb47af6438ab693ef porachunki-61709ccdc66364402835a73466efcd26 narciarze-dd0ff88bccedf26c62cee7500fee7f34 diler-6b97b8092d890137f67caa109fe1b4bd urlaub-e68eac55c4519f54efc8dfedaeaed697 kryzy-3e5ac9a8016d1b6307e9c32039550e5e morze_z_mewami-80f1140b09c3fbac0f48e04808bc01a5 upal-098a4fc107713bc3bddf47d027153696 bal_maturalny_2-1b47057fcf34bbccc20984f70a95d7d1 bal_maturalny_4-9457337283c5437bcdc22e9e8f4af6cd roztopy-dcb41bf6a842c9420a54e385ceec89d4 niemiecka_scena-58e993cbd0b68188973f38ce3f80c0d6 krakow-cade0c1353df4e3ee503e659b1f2f6fd widok_miejski-bcfc6343b828a40edc8ccf480ed7a03b weduta-e181c2c9a4822bfc9c6daf4ccf0a9d8a gruba_kaska-99554be4f7624d3cc76d4c2ac13e805d biurowce-4afa63478c31962357bbd0bb89ea4066 zasniezony_pejzaz-74d67ffca9cad6158c18d5d530546f32 odyseja_kosmiczna-5b5bcbfad19443ff5db2387be8cf0b4c pejzaz_podgoraczkowy-9c03c6d80f0c3a58c2761a4beabe658c mialas_wtedy_siedemnascie_lat-c83645ec1bf22b85c81256c4db56ea53 schutz-718f0e0e668f273f421969835bfdb575 nie_drap_sie-c37a35298436c2e0992c558f7500d29b ptasi_przyjaciel-e784627054926f9a90f713b16ad88062 jelen_na_sniegu-043250d08f0d1a6536fb3a49fcb4b6fd jelen_bez_glowy-e63e446b62df79ff669fe6eb5fa83922 autostrada-644c7d5ff5315f3292040ed1d3c9f7b6 nieznana_miejscowosc-94c37d2be302b33356bcb14d5a22134e nocny_spacer-7dc714593643030dab42aa36a0bb0274 morze-921eae30c4b7e389deaf23ea4e1a97ab noc-523890800a23350d12894c36a2b48ee3 balwany-25670b9ca43f2e9e8d06398fd864ed2d ludzie-5c7aee05fbd699699cc3ca7ecf847b65 hop-f62763f9258bd2ad4bdd2bc10cf525bf zachod_slonca-899844758c368ba7a9afa4c868395bcc nad_morze_2-18ee541f473c36ec53ae9324b91be1a9 blok_na_morzu-8cad080943faf38324ff223a83288666 kamienica-a16e47cdc0f1cd35be41763e734f3da8 landszaft-878f71faa63fca38e0ca8822e1bac131 landszaft_2-09afbe985c426f1a06296583de7bac9b spacer_w_deszczu-12fddde040084dcac5541988e4ba77b3 zakopane_1965_r_bialy_mis-a8edc43fa2d39f340289ad49b953b2db zakopane_1965_r_zielony_mis-a1d6f5f6b56d8f08079935f28eea2f47 postoj_koni-698449f9704648cfcbe224b52ba73def przyprawa_na_wydmach-7a3c3a75f8a893288684d9b613241279 akt-7d0b5dba9b677fd3a5ef9c57126373bc